PROJECTS

BACK
Exposició Històries de pinzell. Els Huguet i l’època del Renaixement
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Exposició Històries de pinzell. Els Huguet i l’època del Renaixement

Exposició Històries de pinzell. Els Huguet i l’època del Renaixement

  • Entitat finançadora: Museu d’Història de l’Hospitalet
  • Període d’execució: 01/11/2023 - 17/10/2024
  • Import ICRPC: 4.900€
  • Participants: Dr. Adrià Vázquez i Dra. Irene Abril.

 

 

PRESENTACIÓ

Exposició monogràfica centrada en l’obra produïda pel taller dels pintors Jaume Huguet (pare i fill) al Museu d’Història de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

DESCRIPCIÓ

El taller barceloní dels pintors homònims Jaume Huguet, pare i fill, fou un dels més destacats de la Catalunya del darrer terç del segle XVI. Actualment, la trajectòria dels pintors Jaume Huguet és documentada entre els anys 1565 i 1607; el pare, Jaume Huguet I, consta actiu de 1565 a 1606, i el fill, Jaume Huguet II, ho és entre 1594 i 1607. Al llarg d’aquest període, i des de Barcelona estant, van assumir encàrrecs artístics tant en zones properes al Barcelonès, com en altres comarques de la Catalunya de l’època, com el Bages, Gironès, Garrotxa, Maresme o Rosselló. El llenguatge que caracteritza la seva obra esdevé paradigmàtic de la modernització de la pintura autòctona catalana en sintonia amb l’obra dels pintors “italianitzats” que circulaven per la Catalunya del segle XVI, ja fos d’origen com de formació.

L’excepcionalitat dels pintors Jaume Huguet rau principalment en la gran quantitat d’obra conservada, per bé que la majoria d’ella i a causa dels avatars que ha viscut el patrimoni català al llarg dels segles, la trobem a l’interior dels museus. Un conjunt molt destacat d’aquestes obres les custodia avui dia al Museu d’Història de l’Hospitalet, tractant-se de les taules pintades i procedents dels retaules de sant Roc i de les Ànimes que es van realitzar per a l’església parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida, destruïda l’any 1936. Les casuístiques patrimonials de les pintures va fer que aquest conjunt de pintures, juntament amb altres obres fetes a cavall dels segles XVI i XVII, també de la mateixa església, acabessin sota custòdia del Museu d’Història de l’Hospitalet. 

L’exposició Històries de pinzell. Els Huguet i l’època del Renaixement té per objectiu explicar la pintura catalana en l’etapa final de l’època del Renaixement (finals s. XVI-principis s. XVII) a través de l’obra del taller familiar dels pintors Jaume Huguet, pare i fill. Però també proposarà un recorregut per la pintura coetània a través de la parròquia de santa Eulàlia de Mèrida, així com el context de renovació de les imatges que es va donar en un ambient d’intensa religiositat, especialment durant la Contrareforma. Finalment, també ho farà a partir de la contemplació dels mestres forasters que circulaven a la Catalunya del segle XVI,  i que va ser determinant pel llenguatge artístic de la pintura catalana de l’època.

Frase Negra