PROJECTS

BACK
Redacció de la memòria preliminar i l’Avantprojecte Llei del Patrimoni Cultural català
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Redacció de la memòria preliminar i l’Avantprojecte Llei del Patrimoni Cultural català

Redacció de la memòria preliminar i l’Avantprojecte Llei del Patrimoni Cultural català

 

  • Entitat finançadora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
    • Període execució: 2023-2024
    • Import: 3000 €
    • Investigadors principals: Dra. Gemma Domènech i Casadevall
    • Participants ICRPC: Dr. Adrià Vázquez; Dr. Joan Bellsolell.

 

 

DESCRIPCIÓ

 

La Llei vigent 9/1993 de 30 de setembre i referent al patrimoni cultural català va suposar, aleshores, un avenç significatiu. Actualment, i trenta anys després, conflueixen diversos aspectes que requereixen l’actualització i modificació d’algunes qüestions fonamentals que contempla el text legislatiu. Des de l’aplicació de posicionaments teòrics d’organismes internacionals experts en patrimoni cultural a través de directives, reglaments i comunicats, a la revisió i ampliació d’altres elements imprescindibles com la concepció de patrimoni, la protecció de béns mobles, la sostenibilitat, o del rol del patrimoni cultural en la societat contemporània.

L’objecte d’aquest encàrrec és l’elaboració de la memòria preliminar i de l’avantprojecte de Llei del Patrimoni Cultural català que, partint de la documentació generada al llarg dels darrers anys i a través de la consulta amb els diferents interlocutors dels serveis de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, permeti l’actualització de la Llei adequant-la als temps actuals i a la nostra societat.

Frase Negra